Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Zadania realizowane przez Towarzystwo Społeczne Razem w ramach dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, obszar wsparcia II - Małe granty w roku 2016 Towarzystwo Społeczne Razem realizuje cztery projekty, w których uczestniczą członkowie społeczności romskiej

1. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży romskiej odbył się 9.07.206-20.07.2016, w nadmorskiej miejscowości Pogorzelica. Uczestnikami było 35 dzieci, 4- osobowa kadra i kierowca, w sumie 40 osób.

2. Wycieczka edukacyjna odbyła się 23.08-25-08.2016 do Warszawy. Uczestnikami było 34 dzieci, 4- osobowa kadra, kierowca oraz pilot, w sumie 40 osób.

3. Projekt Aktywnie i zdrowo propagujący aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu. 40 uczestników korzysta z wyjazdów na basen i trenuje przygotowując się do turnieju piłki nożnej. Jednym z elementów projektu były warsztaty profilaktyki uzależnień i porady w zakresie zdrowego odżywiania się.

4. Projekt  Nasze plany - dobra przyszłość, w ramach którego gimnazjaliści poznają ofertę szkół ponadgimnazjalnych oraz potrzeby rynku pracy, pojadą także do Wrocławia obejrzeć spektakl teatralny.