Nasze Projekty

Projekty POKL zrealizowane przez Towarzystwo Społeczne "Razem"

Towarzystwo Społeczne "Razem" przystąpiło do konkursów, wygrało je i zrealizowało 9 projektów z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty były realizowane …

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Zadania realizowane przez Towarzystwo Społeczne Razem w ramach dotacji na realizację zadań w ramach "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” Ministerstwa …

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Zadania realizowane przez Towarzystwo Społeczne Razem w ramach dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 Ministerstwa Spraw Wewnę …

Romowie na swoim

OGŁOSZENIE

Ośrodek Edukacji i Psychoterapii w Kłodzku prowadzi nabór do projektu „Romowie na swoim” adresowanego do społeczności romskiej z terenu Kłodzka i Bystrzycy Kł …

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 rok 2017

 W roku 2017 w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014 - 2020 Towarzystwo Społeczne rRazem realizuje dwa zadania:

1. Organizacja wycieczki edukacyjnej dla dzieci i mł …