Projekty POKL zrealizowane przez Towarzystwo Społeczne "Razem"

Towarzystwo Społeczne "Razem" przystąpiło do konkursów, wygrało je i zrealizowało 9 projektów z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty były realizowane w partnerstwie z Gminami, innymi organizacjami pozarządowymi i skierowane do mieszkańców Powiatu Kłodzkiego, np: osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem, a także dzieci i młodzieży.

 

Zrealizowane projekty:

  • Edukacja nie tylko w szkole - realizowany w latach 2010-2011
  • Przed nami świat - lata 2011 - 2012
  • Uczmy się razem - lata 2010 - 2011
  • Znowu w szkole - lata 2011 - 2012
  • Nowy cel - lata 2011 - 2012
  • Nie jest za późno dla mieszkańców Gminy Bystrzyca - rok 2014
  • Nowe szanse w szkole - rok 2014
  • Coś dla mnie - lata 2012 - 2013
  • Sprawnie aktywni - lata 2012 - 2015